Tarieven

Als uw kind naar een geregistreerde kinderopvang gaat, dan kunt u mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Kijk voor meer informatie op www.toeslagen.nl. Ook via de website van de Rijksoverheid vindt u informatie m.b.t. de kinderopvangtoeslag www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang.

Proefberekening maken

Gaat uw kind voor het eerst naar een kinderopvang en wilt u gebruik maken van de kinderopvangtoeslag, vraag deze dan op tijd aan bij de Belastingdienst (Inkomenstabel kinderopvangtoeslag 2018). Dat moet u doen binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.

Tarief kinderopvang 2020 verticale groep

‘t Lieveheersbeestje is het hele jaar door geopend met uitsluiting van de officiële feestdagen en 2 studie-/teamdagen per jaar.

Tarief kinderopvang 2020

Aantal dagen opvang per week Aantal uren opvang per maand Maandbedrag
1 dag 47,67 €  437,61
2 dagen 95,33 € 875,13
3 dagen 143 € 1.312,74
4 dagen 190,67 € 1.750,35
5 dagen 238,33 € 2.187,87

Uurprijs : € 9,18

Openstelling per dag van 7.30 uur tot 18.30 uur (11 uur)  Een extra dag voor de verticale groep bedraagt € 100,98

Genoemde tarieven zijn geldig tot 1 januari 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd, wijzigingen voorbehouden. Tarieven kunnen tussentijds wijzigen met een aanzegging van twee maanden.

Onze tarieven zijn bruto tarieven dat wil zeggen dat ouders via de belastingdienst en eventueel via hun uitkeringsinstantie maandelijks een deel van de kosten vergoed kunnen krijgen. De daadwerkelijke netto kosten kunnen aanmerkelijk lager zijn, dit is afhankelijk van uw gezinsinkomen.

Onze prijs is inclusief al het nodige voor dagelijkse opvang en verzorging; zoals luiers, eten, drinken, handdoeken, verzorgingsartikelen, een persoonlijk mandje voor de spulletjes van uw kind en natuurlijk het digitaal schriftje waar de ontwikkeling van uw kind zichtbaar wordt gemaakt.

Let op, per 1 januari 2021 wordt een tariefsverhoging verwacht.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN DIRECT INSCHRIJVEN

.