Persoonlijke ontwikkeling

Een kind is vanaf de geboorte een verbazingwekkend competent wezen met een aangeboren gedrevenheid om die competentie steeds verder te ontwikkelen. Kinderen lijken van naturen ‘geprogrammeerd’ te zijn om zelf greep te krijgen op hun omgeving, om te communiceren met anderen en zo de cultuur op te zuigen van de gemeenschap waarin ze terecht zijn gekomen;  De aangeboren neiging tot exploratie en tot communicatie vormen de drijvende krachten achter de ontwikkeling van de persoonlijke en de sociale competentie.

Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun omgeving. Exploratie en spel kunnen worden bevorderd door de inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen en activiteiten, de vaardigheden van de pedagogische medewerkers in het uitlokken en begeleiden van spel en de aanwezigheid van goede relaties met bekende leeftijdsgenoten.

We dragen bij aan het ontwikkelen van persoonlijke competenties door;

  • het aanbieden van uitdagend speelgoed en verschillende materialen.
  • een activiteitenbord te bieden, voor het trainen van de motoriek.
  • speelgoed en leesboekjes op kind hoogte te zetten.
  • puzzels in verschillende moeilijkheden aan te bieden.
  • creatieve activiteiten te organiseren.
  • talenten van het kind te herkennen en er aandacht aan te geven.
  • kinderen stimuleren veel zelf te doen; eigen jasje aan, zelf schoentjes pakken etc.

Veerkracht en flexibiliteit stimuleren wij door bijvoorbeeld in de tuin te picknicken in plaats van binnen aan tafel of tijdens een ruzie de kinderen zelf de oplossing te laten bedenken.

Soms komt het voor dat een kind zich anders ontwikkeld dan de “rest”. Dit is volkomen normaal. Soms is er behoefte aan extra aandacht. Dit bieden wij. Ieder kind is een individu en wordt bij ons als zodanig benaderd.

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN