Wet en regelgeving

De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit, de financiering en het toezicht binnen de kinderopvang. Ondernemers in de kinderopvang zijn volgens de wet verplicht verantwoorde kinderopvang aan te bieden. Dat betekent dat kinderopvang moet bijdragen aan goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

De Wet kinderopvang beperkt zich tot algemene kwaliteitseisen aan de kinderopvang. Daarom hebben Brancheorganisatie Kinderopvang en BOinK (Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang) gezamenlijk aanvullende afspraken gemaakt in een convenant over de kwaliteit van kinderopvang. ‘t Lieveheersbeestje is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang en werkt volgens deze richtlijnen.

We zijn ons erg bewust van de kwetsbaarheid van je kind en besteden daarom veel aandacht aan de veiligheid. ‘t Lieveheersbeestje volgt de Wet Kinderopvang ten aanzien van veiligheid, hygiëne en gezondheid. Specifiek voor het bewaken van de hygiëne en de gezondheid van je kind houden de pedagogisch medewerkers zich aan de richtlijnen van de GGD. Ook hebben wij onze eigen protocollen die de richtlijnen aanvullen.

De GGD toetst in opdracht van de gemeente de kwaliteit van de opvang in kinderdagverblijven. De eisen waaraan de kinderopvang moet voldoen staan in de Wet kinderopvang.

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Alle vestigingen van ‘t Lieveheersbeestje zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

 4 – Ogen en Oren

‘t Lieveheersbeestje hanteert het 4-ogen en oren principe. Dit betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, toezicht moeten houden op de kinderen. Een pedagogisch medewerker is in principe niet alleen met één of meer kinderen binnen of buiten, zonder dat iemand haar kan zien en/of horen.

Meldcode

Kinderdagverblijf ‘t Lieveheersbeestje werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling die is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang. Binnen onze organisatie fungeren de directeur en de leidinggevende als aandacht functionaris. Onze medewerkers worden getraind in het zo vroeg mogelijk signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Selectie en screening

Elke nieuwe medewerker wordt uitgebreid gescreend. We houden minimaal twee gesprekken met sollicitanten en houden referentiechecks bij organisaties. We vragen ook referenties op van stagiairs. Een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is verplicht om aan het werk te kunnen gaan bij ’t Lieveheersbeestje.

In het arbeidsvoorwaardengesprek verstrekken wij informatie over onze pedagogische denk en werkwijze en nemen we o.a. de gedragscode door en de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nieuwe medewerkers volgen een intensief inwerkingsprogramma van twee maanden. Dit is tevens de proeftijd waarin geschiktheid moet blijken.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN

.