GGD inspectierapporten

’t Lieveheersbeestje staat voor het leveren van een constante kwaliteit voor ouders en kinderen. Voor ’t Lieveheersbeestje is het vanzelfsprekend en een minimale vereiste dat bij alle werkzaamheden wordt voldaan aan wet- en regelgeving. Binnen ’t Lieveheersbeestje worden de GGD Rapportages van alle locaties geregistreerd en worden afspraken en opvolgacties nauwgezet bijgehouden. Hierdoor wordt de transparantie binnen de kinderopvang vergroot en blijft onze kwaliteit gewaarborgd.

De inspectierapporten kinderopvang zijn te vinden op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

De individuele gemeentelijke registers voor de kinderopvang zijn overgegaan naar één landelijk register. In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderdagverblijven geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het Landelijk Register Kinderopvang zijn opgenomen.

Registratienummers Landelijk Register Kinderopvang

Vestiging LRK nummer
’t Lieveheersbeestje Frederik Hendrikstraat 517055880
’t Lieveheersbeestje de Clercqstraat 227532521
’t Lieveheersbeestje van Hogendorpplein 111662473
’t Lieveheersbeestje Admiraal de Ruyterweg 276240601

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN

.