Gezondheid en veiligheid

Als opvoeders hebben we de taak om onze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden om hun doel te vinden en te bereiken. Daarmee is het van belang dat we als kinderdagverblijf;

  • een veilige omgeving bieden,
  • ons te omringen met bewust gekozen materialen,
  • schoon en veilig speelgoed bieden
  • gezonde en gevarieerde voeding bieden,
  • goede overdrachten geven
  • gediplomeerde pedagogische medewerkers inzetten
  • HBO gediplomeerden op de groep kunnen zetten
  • vestigingsmanagers in kunnen zetten

Onze pedagogische medewerkers werken met verschillende protocollen waaronder; werkinstructies veiligheid en gezondheid en een hygiëne protocol. Hierin staan alle werkwijzen en maatregelen die getroffen zijn om de locaties zo veilig en gezond mogelijk te houden. Deze protocollen en maatregelen ontstaan door het opmaken van de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid.

Jaarlijks doen wij deze risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid. Door medewerkers te betrekken bij de risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid kunnen ze het in de praktijk goed uitvoeren. De risico-inventarisatie gezondheid en veiligheid evalueren we elke 3 maanden tijdens onze protocollendag. Tijdens deze dag kijken we kritisch naar onze protocollen en worden deze, indien nodig, aangepast.

Wij worden jaarlijks door de GGD-Amsterdam geïnspecteerd, de inspectierapporten zijn te vinden via deze link Inspectierapporten.

4 ogen en oren

‘t Lieveheersbeestje werkt met de vier ogen en oren principe. Dit principe houdt in dat altijd een volwassene de mogelijkheid heeft om te kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. ‘t Lieveheersbeestje streeft naar een open en professioneel werkklimaat waarbij de drempel om elkaar op bepaalde gedragingen aan te spreken zo laag mogelijk is. Niettemin maken we aanvullende afspraken om het vier ogen en oren principe concretere invulling te geven.

Binnen onze locaties is zicht op de verschillende ruimtes vanuit een aangrenzende (groeps-)ruimte en de pedagogisch medewerkers werken met z’n tweeën. Daar waar aangrenzende groepen geen zicht hebben op elkaar, werken we ter ondersteuning met cameratoezicht. Afspraken over gebruik, beschrijven we in het protocol cameratoezicht. Onze protocollen zijn op te vragen of te downloaden via de ouder login.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN

.