De oudercommissie

Om de betrokkenheid van ouders bij de opvang van de kinderen te vergroten en ouders inspraak te geven in belangrijke aspecten in het beleid van de opvang heeft ‘t Lieveheersbeestje voor elke vestiging een oudercommissie waar ouders deel aan kunnen nemen.

Taken en bevoegdheden

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden. De oudercommissie draagt zorg voor de belangen van ouders en kinderen van ’t Lieveheersbeestje en vertegenwoordigt de ouders. De oudercommissie heeft een klankbordfunctie voor de directie van ’t Lieveheersbeestje en verneemt op systematische wijze wat er bij de ouders leeft. De oudercommissie heeft adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden.

Om ouders op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de oudercommissie, zal de oudercommissie regelmatig notulen uitgeven. Ook zal er, in samenspraak met de medewerkers van ’t Lieveheersbeestje, minimaal eenmaal per jaar een informatieve thema-avond worden georganiseerd. Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang en loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie. Indien ouders vragen of opmerkingen hebben op zaken die specifiek betrekking hebben op de eigen situatie dan kunnen de ouders in eerste instantie terecht bij de medewerkers en directie van ’t Lieveheersbeestje.

Vergaderen

Afhankelijk van de vestiging en de oudercommissie komt deze een paar keer per jaar bijeen.

Contact

Ouders kunnen via de e-mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie:  In de hal van de vestiging hangt informatie over de oudercommissie met de contactgegevens en ziet u welke ouders zich hebben opgegeven.

Heb je als ouder interesse in om deel te nemen aan de oudercommissie? Dan kan er via email (zie vestiging voor gegevens) contact worden opgenomen met betreffende oudercommissie, waarna de procedure met u zal worden gecommuniceerd.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN

.