Halen en brengen

U kunt uw kind ’s ochtends brengen tussen 7.30 uur en 9.15 uur en ’s avonds ophalen tussen 16.00 uur en 18.15 uur. Het is prettig als ouders ruim voor sluitingstijd komen, zodat er voldoende tijd is voor de overdracht en het aankleden. De haal- en brengtijden zijn afgestemd op de dagindeling van de groep. Dat biedt de kinderen rust en regelmaat. Het is dan ook belangrijk dat u niet teveel van bovengenoemde tijden afwijkt, zodat de rust in de groepen bewaard blijft. In onderling overleg kan in individuele gevallen worden afgeweken van de haal- en brengtijden.

Indien het kind door iemand anders dan de ouder wordt opgehaald dan kan dit alleen als de ouder dit uitdrukkelijk aan de groepsleiding heeft doorgegeven.

Communicatie en overdracht

Als u informatie over uw kind heeft die van belang kan zijn voor de voortgang van de dag, horen wij dat graag in de ochtend van u. Denkt u aan het doorkomen van tandjes, of wanneer het kindje niet goed geslapen of gegeten heeft. Als het gaat om informatie van medische aard, dan hoort u ons te allen tijde op de hoogte te stellen.

Ieder kind heeft een elektronisch schriftje waarmee wij u dagelijks op de hoogte houden van de ontwikkelingen, ervaringen en belevenissen van uw kind.

Te laat

Als u het door omstandigheden niet redt op tijd uw kind op te halen, vinden wij het prettig als u ons hiervan op de hoogte stelt. Wij zullen uw kind dan informeren dat u iets later bent.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN

.