De vier pijlers

Onze basisdoelen voor het opvoeden van jonge kinderen zijn in principe dezelfde als in het gezin. De vier de 4 pijlers waarop ons pedagogisch beleidsplan is gebaseerd zijn;

  • het bieden van een emotioneel en fysiek veilige en gezonde omgeving;
  • het begeleiden van de persoonlijke ontwikkeling en competenties;
  • het begeleiden van de sociale ontwikkeling en competenties;
  • het opvoeden met normen en waarden zoals deze in onze ‘cultuur’ gelden (socialisatie);

Vanuit de basis ‘vertrouwensrelatie’ en de omgang met bekende groepsgenoten streven wij ernaar om uw kind een vertrouwde omgeving te bieden.  Het bieden van veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen in de weg staat.

Binnen ‘t Lieveheersbeestje wordt uw kind gestimuleerd in de activiteiten die hij/zij aankan. We begeleiden en stimuleren de veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, maar ook flexibiliteit en creativiteit die kinderen in staat stellen om allerlei typen problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. We zijn actief en creatief in het zoeken naar mogelijkheden waarin uw kind haar/zijn zelfstandigheid en zelfredzaamheid kan oefenen. Het gaat hierbij met name om het ontwikkelen van het groepsgevoel, het voor zichzelf kunnen opkomen en eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN

.