Ziek kind

Als ouder kies je onder andere voor een kinderdagverblijf, omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen voor het welzijn van de andere kinderen het kinderdagverblijf niet bezoeken.

Kinderen zijn ziek als:

  • hun lichaamstemperatuur boven 38,5 graden koorts is;
  • ze 1-op-1 aandacht van de leidster nodig hebben;
  • ze een besmettelijke ziekte hebben.

Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een lichaamstemperatuur van 39 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een kind op het kinderdagverblijf mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar er wordt ook gekeken naar het kind. In principe moeten kinderen met een temperatuur boven de 38,5 graden opgehaald worden. Op het kinderdagverblijf wordt namelijk geen paracetamol gegeven.

Een kind dat 1-op-1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich in een dergelijke situatie thuis het beste op hun gemak voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een kinderdagverblijf groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende de hele dag 1-op-1 aandacht te geven.

Bij besmettelijke ziekten wordt in principe de regel gehanteerd dat een kind niet naar het kinderdagverblijf kan komen in verband met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Bij onderstaande ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf komen:

  • Diarree en overgeven. Dit in verband met besmetting andere kinderen en personeel.
  • Krentenbaard, tenzij de plek goed afgedekt kan worden met steriel gaas en kleding.
  • Hoofdluis. Tot de hoofdluis geheel verdwenen is. (Indien een broertje/zusje hoofdluis heeft, wordt van de ouders verlangd dat zij het kinderdagverblijf daarvan op de hoogte brengen. Het kinderdagverblijf kan dan voorzorgsmaatregelen treffen.)

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN

.