Personeelsbeleid

‘t Lieveheersbeestje staat voor hoogwaardig kwalitatieve kinderopvang, waarbij professioneel en goed opgeleide medewerkers een must is. We investeren in de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze medewerkers en zijn derhalve een duurzame organisatie met duurzaam inzetbare medewerkers.

Onze pedagogische medewerkers zijn allemaal tenminste MBO3 voor de kinderopvang opgeleid en beschikken over een grote hoeveelheid pedagogische kennis en ervaring. Onze pedagogische medewerkers worden ondersteund/aangevuld door een assistent leidinggevende en kunnen zich daarom volledig op de kinderen richten. Al onze assistent leidinggevenden zijn tenminste HBO geschoold en sturen/coachen onze pedagogische medewerkers. Onze assistent leidinggevenden worden in de hiërarchie aangestuurd door vestigingsmanagers die een kind gerelateerde HBO- of universitaire opleiding hebben.

Selectie en screening

Elke nieuwe medewerker wordt uitgebreid gescreend. We houden minimaal twee gesprekken met sollicitanten en houden referentiechecks bij organisaties. We vragen ook referenties op van stagiairs. In het arbeidsvoorwaardengesprek verstrekken wij informatie over onze pedagogische denk en werkwijze en nemen we o.a. de gedragscode door en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG) is verplicht om aan het werk te kunnen gaan bij ’t Lieveheersbeestje. Nieuwe medewerkers volgen een inwerkingsprogramma van twee maanden. Dit is tevens de proeftijd waarin geschiktheid moet blijken.

‘t Lieveheersbeestje werkt alleen met vertrouwde gezichten. Bij ziekte en in de vakanties werken we met onze vaste oproepkrachten die gescreend en getraind zijn binnen ‘t Lieveheersbeestje. We werken niet met uitzendkrachten, maar hebben goed opgeleide medewerkers die deel uitmaken van ons team. We zorgen altijd voor vertrouwde gezichten op de groep.

Slide We hebben nog enkele plekken beschikbaar RONDLEIDING AANVRAGEN BEREKEN NETTO BIJDRAGE DIRECT INSCHRIJVEN

Slide We hebben nog enkele
plekken beschikbaar
NETTO BIJDRAGE BEREKENEN DIRECT INSCHRIJVEN RONDLEIDING AANVRAGEN

.